Wznowienie pssa część proceduralna, „albo nie była należycie reprezentowana”.

Art. 271. postęp.przed sąd.adm
Przesłanki wznowienia z powodu nieważności – katalog przypadków
Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:
1)
jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia;
2)
jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

https://lexlege.pl/prawo-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi/art-271/

oddalił:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/033DE52ADC

blog partnerski sklepu
Updated: 18 marca 2021 — 19:12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *