WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 2 warunki?

„Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymaga więc spełnienia dwóch podstawowych warunków:

  • po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,

 

„Przykład
Twoja firma posługująca się NIP-PL prowadzi sprzedaż wysyłkową zamawianych towarów przez Internet do krajów Wspólnoty. Odbiorcami wyrobów są następujący nabywcy:

•podatnicy podatku od wartości dodanej podający swój NIP-UE,
•podatnicy podatku od wartości dodanej nie zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,
•osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
W pierwszym przypadku rozpoznasz dostawę jako WDT i opodatkujesz ją 0% stawką VAT (przy posiadaniu odpowiednich dokumentów). Podatek od transakcji rozliczy nabywca towarów. W dwóch pozostałych sytuacjach, będzie to dostawa wysyłkowa z terytorium kraju (a nie WDT). Do jej opodatkowania zastosujesz stawki VAT właściwe dla sprzedaży towaru w kraju czyli odpowiednio 23, 8, lub 5 %. Wprawdzie w drugiej z wymienionych sytuacji, nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, ale nie jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (nie podał Ci wymaganego NIP-UE). Jego status pozbawia Cię, zatem prawa do opodatkowania dostawy 0% stawką VAT z tytułu uznania jej za WDT.”

źródło:

http://www.serwispodatkowyvat.pl/index.php?i=31&idd=594

 

blog partnerski sklepu
Updated: 26 marca 2012 — 23:38

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *