„W 2011 r. o 7 proc. spadła liczba skarg kierowanych do UKNF”

Niewiele w 2011 r. wzrosła liczba skarg klientów sektora ubezpieczeniowego, z 3309 w 2010 r. do 3330 w 2011 r. Większość z nich (3108) dotyczyło ubezpieczeń osobowych i majątkowych, 222 było związanych z ubezpieczeniami na życie.

„Najczęściej powtarzającym się wątkiem jest kwestia wypłaty odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku nadzór skierował pismo do zakładów ubezpieczeń w tej sprawie. Kwestia ta będzie przedmiotem dalszych analiz i obserwacji” – informuje UKNF.”

źródło: http://biznes.onet.pl/w-2011-r-o-7-proc-spadla-liczba-skarg-kierowanych-,50211,5031338,1,news-detal

blog partnerski sklepu
Updated: 11 marca 2012 — 11:46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *