Umorzenie postępowania podatkowego a przerwanie biegu przedawnienia.


Odwołując się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyroki z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1680/12 oraz z dnia 13 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 128/11), podkreślił, że umorzenie postępowania z uwagi na wadliwie wystawiony tytuł wykonawczy nie unicestwia materialnego skutku, jakim jest przerwanie biegu terminu przedawnienia, zastosowanego na podstawie takiego tytułu środka egzekucyjnego. W świetle tego stanowiska sądów administracyjnych, wadliwe wystawienie tytułu wykonawczego skutkuje umorzeniem postępowania egzekucyjnego, a to z kolei skutkuje uchyleniem dokonanych w tym postępowaniu czynności egzekucyjnych. Nie można jednak wywodzić, że w takim przypadku uchylenie czynności egzekucyjnych ma wpływ na dokonane wcześniej przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Nie została też wydana decyzja podatkowa określająca wysokość zobowiązania podatkowego, co oznaczało, że nie było podstaw do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wystawiony zaś tytuł wykonawczy obejmował zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 r., które wygasły z końcem 2004 r. W konsekwencji za zasadny Sąd uznał wniosek strony o umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na wygaśnięcie egzekwowanego obowiązku, tj. z przyczyny wskazanej w art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a. „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-ol-190-13-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-a-521483252

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji/art-59/

blog partnerski sklepu
Updated: 17 stycznia 2021 — 13:28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *