Uchylona decyzja nie przerywa biegu przedawnienia – uchwała NSA

„NSA za przedawnieniem

We wczorajszej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny opowiedział się za tym drugim stanowiskiem. Orzekł, że uchylenie samej decyzji (podobnie jak uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności) niweczy niekorzystne dla podatników skutki zastosowania środka egzekucyjnego.

W przeciwnym razie – jak tłumaczyła sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka – dochodziłoby do nieuzasadnionego różnicowania podatników ze względu na ich sytuację materialną. Osoby zamożne, od których podatek został już wyegzekwowany (koniec egzekucji), znalazłyby się w sytuacji gorszej od tych, które nie miały wystarczających środków na pokrycie należności.”

źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/egzekucja-podatkowa/774356,Uchylona-decyzja-nie-przerywa-biegu-przedawnienia-uchwala-NSA.html

26 lutego 2018 r. (sygn. akt I FPS 5/17)

https://www.pit.pl/aktualnosci/kiedy-egzekucja-nie-wplywa-na-przedawnienie-podatku-926092

blog partnerski sklepu
Updated: 19 grudnia 2020 — 18:24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *