Uchwała SN rok 95. 1. Spółka prawa cywilnego nie ma zdolności prawnej także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 2. Spółka prawa cywilnego ma zdolność sądową w postępowaniu przed sądem gospodarczym w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Sentencja

Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora P. Wiśniewskiego, w sprawie z powództwa Zakładów Piwowarskich – Browar i Słodownia w L.Ś. przeciwko Bolesławowi K. i Andrzejowi K. – wspólnikom Spółki Cywilnej (…) w S.-B. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 26 stycznia 1996 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Najwyższy, postanowieniem z dnia 13 czerwca 1995 r. sygn. akt (…), do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego:

„I. Czy spółka prawa cywilnego ma zdolność prawną, czy też spółka taka ma zdolność prawną tylko w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, której wyrazem jest zorganizowanie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 k.c.)?

II. Czy spółka prawa cywilnego może mieć zdolność sądową w rozumieniu art. 4977 k.p.c.?”

p o d j ą ł następującą uchwałę:

1. Spółka prawa cywilnego nie ma zdolności prawnej także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

2. Spółka prawa cywilnego ma zdolność sądową w postępowaniu przed sądem gospodarczym w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-czp-111-95-uchwala-sadu-najwyzszego-520117505

Uchwała
Sądu Najwyższego
z dnia 26 stycznia 1996 r.
III CZP 111/95

W opozycji: http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000000503_I_ACz_000807_2013_Uz_2013-11-08_001

blog partnerski sklepu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *