Tag: ppsa pozbawienie możliwości działania

Pozbawienie możliwości działania. PPSA.

” W wyroku z dnia 25 kwietnia 2012 r. NSA przyjął, że aby doszło do wznowienia postępowania na podstawie art. 271 pkt 2 p.p.s.a., dotyczącej naruszenia przepisów postępowania, wskutek których strona była pozbawiona możliwości działania, muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki:

w sprawie doszło do naruszenia przepisów postępowania, strona została pozbawiona możności działania bez własnej winy

oraz bezpośrednią i wyłączną przyczyną pozbawienia strony możności działania było naruszenie przepisów prawa (sygn. akt II OSK 2557/11). „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sab-sz-11-14-nienalezyta-reprezentacja-i-pozbawienie-522191928

II OSK 2557/11

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2557-11-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-521260834

(Sąd uchylił).