Stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego – yhmm yhmmm. Niedopuszczalność.

Wobec tego należy podzielić stanowisko organu wyrażone w zaskarżonym postanowieniu, że wniosek skarżącej o stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego winien być załatwiony przez wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia jego nieważności na podstawie art. 61a § 1 k.p.a.

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/vii-sa-wa-1701-17-niedopuszczalnosc-stwierdzenia-522615738

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. VII SA/Wa 1701/17

W podatkach:

https://sip.lex.pl/procedury/wniesienie-przez-zobowiazanego-zarzutow-w-sprawie-egzekucji-administracyjnej-w-sytuacji-1610614344

blog partnerski sklepu
Updated: 22 lutego 2022 — 18:54

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *