stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

źródło:

Jak wynika z tego przepisu, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 3 w/w ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:- osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub- podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

źródło:

http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy_/2-podatek-od-towarow-i-uslug/261-miejsce-swiadczenia/262-miejsce-swiadczenia-przy-swiadczeniu-uslug/53726-miejsce-swiadczenia-uslug-miejsce-wykonywania-dzialalnosci-rejestracja-dla-potrzeb-podatku-od-towarow-i-uslug-rejestracja-osob-zagranicznych-uslugi-doradcze-uslugi-o-charakterze-niematerialnym-uslugi-reklamowe.html

„”Zawarte przez Polskę umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przewidują, że dochody z prowadzenia przedsiębiorstwa, np. w formie sklepu internetowego, podlegają opodatkowaniu w kraju miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika” – tłumaczy Jarosław Żemantowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Od tej zasady jest wyjątek. Dotyczy on dochodów osiąganych z zakładu prowadzonego w innym kraju. Zakład to stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, np. miejsce zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat czy np. serwer. „Co do zasady uważa się, że serwer może być zagranicznym zakładem przedsiębiorcy. Jednakże umieszczona na nim witryna e-sklepu, czyli samo załadowanie danych do serwera, tej definicji nie spełnia” – mówi Magdalena Zasiewska.”

 http://podatki.onet.pl/fiskus-tropi-sklepy-w-sieci-nawet-za-granica,19923,5042485,1,prasa-detal

blog partnerski sklepu
Updated: 29 lutego 2012 — 08:10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *