sprzedaż udziałów, KRS, rejestr, zmiana umowy spółki

 

„Jak może wiesz, w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy ujawnić dane wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego, dane pozostałych wspólników dostępne są w aktach rejestrowych spółki. Oczywiście zarówno rejestr, jak i akta rejestrowe są jawne. Mamy więc pełną transparentność co do „właścicieli” spółki.”

źródło:  http://rejestracjaspolkizoo.pl/2012/02/16/spolka-anonimowa/

„Wypis aktu notarialnego zmiany umowy spółki (statutu) trzeba złożyć do urzędu skarbowego w terminie dwóch tygodni od dnia rejestracji zmiany umowy spółki (statutu) oraz wskazać datę tej rejestracji, sąd, który jej dokonał oraz sygnaturę sprawy sądowej. (… )Co prawda brak jest przepisu, który przewidywałby ewentualną sankcję za naruszenie opisanego w niniejszym artykule obowiązku, ale dobrze jest o nim pamiętać, bo urząd skarbowy zawsze może się o jego wykonanie upomnieć.)”

źródło:  http://www.lexpress.pl/index.php?module=articlemodule&action=view_article&id=3447

 

„Art. 8. 1. Rejestr jest jawny.
2. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji.
3. Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.”

źródło: http://podatkoweprawo.pl/drukuj/porada/134809.html

„Zmianę wspólnika należy zgłosić do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, służą do tego formularze:

KRS-Z3,

KRS-ZE.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłat:

400 zł – tytułem opłaty sądowej od wniosku,

250 zł – tytułem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

 

źródło:  http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-spolek/sprzedaz-udzialow-a-zmiana-umowy-spolki.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blog partnerski sklepu
Updated: 18 maja 2013 — 11:55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *