Siła wyższa. Państwowa :) +- Konsekwencje działania np. ustaw jako siła wyższa.

„Na gruncie prawa polskiego, wśród zdarzeń będących przejawem wystąpienia siły wyższej możliwe jest wywiedzenie ich trzech źródeł, takich jak: działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi); zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajki); akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie zobowiązania). Co istotne, katalog takich zdarzeń regulowany jest w sposób otwarty, każdorazowo zatem wymagane jest dokonanie oceny czy mamy do czynienia z okolicznością obiektywną taką jak działanie sił przyrody czy akt organu władzy państwowej, której nie można było przewidzieć, albo nawet była możliwość przewidzenia, jednak przy dołożeniu należytej staranności, nie można było jej uniknąć. Powszechnie przyjmuje się, że za siłę wyższą nie można uznać zmian ustawodawczych w zakresie wysokości podatków.”

źródło:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-gsk-1576-19-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-523140897

I GSK 1576/19 – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

blog partnerski sklepu
Updated: 18 października 2021 — 14:04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *