Renta deliktowa. Dłuższe przedawnienie w przypadku deliktu, przypadek 20 lat.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39907/03_Katarzyna_Gorska.pdf

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

co to występek

„Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.” źródło: https://www.lexlege.pl/kk/art-7/

jak to jest w przypadku „ciągu deliktów”

„jeden delikt dyscyplinarny czy ciąg deliktów”

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/sdi-35-14-wyrok-sadu-najwyzszego-521653905

” Zaniechanie jest zdarzeniem prawnym rozciągniętym w czasie, najczęściej trwającym nawet kilkadziesiąt lat. W sprawie gruntów warszawskich delikt z zaniechania trwa tak długo, aż zostanie rozpoznany wniosek dekretowy. Stan ten nie kończy się jednak z wydaniem jakiejkolwiek decyzji, lecz dopiero z chwilą uprawomocnienia się niewadliwej decyzji18. Często niestety zdarza się, że organy administracji, jedynie pozorując aktywność, wydają decyzje lub postanowienia o charakterze czysto proceduralnym wydłużające postępowania, które to decyzje zmierzają jedynie do dalszej przewłoki postępowania. Wskazać tu można postanowienia o zawieszeniu sprawy dekretowej do czasu uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego (gdy wcześniejszy plan wygasł) lub nawet do uchwalenia nowej ustawy, czy też do czasu rozstrzygnięcia w kwestiach cywilnoprawnych rozliczeń między właścicielem i gminą, albo do czasu zakończenia sprawy wieczystoksięgowej, np. o sprostowanie pisowni nazwisk osób uprawnionych czy też o ujawnienie przejścia praw spadkowych „

źródło: https://forystek.pl/wp-content/uploads/2019/05/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-deliktowa-za-zaniechanie-wydania-decyzji-administracyjnej-Palestra-artyku%C5%82-Mec-JF.pdf

Właściwość miejscowa sądu

http://www.codozasady.pl/sad-blizej-powoda/

blog partnerski sklepu
Updated: 1 stycznia 2021 — 17:40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *