Przedawnienie zobowiązań podatkowych, zahamowanie biegu a przerwanie biegu przedawnienia. Też wątek (np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego).

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia może się wydłużyć w przypadku, gdy jego bieg nie rozpocznie się (np. w związku z rozłożeniem zapłaty podatku na raty), zostanie zawieszony (np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego) lub ulegnie przerwaniu (np. w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zastosowania środka egzekucyjnego). Przewiduje to art. 70 § 2-8, art. 70a-70e Ordynacji podatkowej.

źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/jak-dlugo-mozna-scigac-za-uszczuplenia-podatkowe-968065

„Reasumując, przedawnienie opisane w art. 68 Ordynacji podatkowej dotyczy wyłącznie zobowiązań powstających poprzez decyzję ustalającą, natomiast przedawnienie z art. 70 obejmuje wszystkie zobowiązania bez względu na to jak one powstają.

Skutkiem upływu terminu przedawnienia z art. 68 jest niemożność powstania zobowiązania, dotyczy on bowiem zobowiązań powstających na mocy decyzji, zaś niemożliwe jest wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku po terminie przedawnienia. Natomiast z racji tego, że art. 70 dotyczy zobowiązań powstałych z mocy prawa, skutkiem upływu terminu przedawnienia jest przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej oraz przedawnienie domagania się zapłaty podatku.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-przedawnienie-zobowiazan-podatkowych-w-praktyce

(Do podatków, które deklarujemy sami chyba tylko 70 op).

„Zastosowanie środka egzekucyjnego tak długo nie wywołuje skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia dopóki podatnik nie zostanie o nim zawiadomiony. Tak wynika z wyroku NSA z 12 lutego 2014 r.”

źródło:
https://www.prawo.pl/podatki/nsa-spoznione-zawiadomienie-nie-przerywa-biegu-przedawnienia,14112.html

(temat list później niż czynność egzekucyjna = niekorzystnie dla urzędu)

„jeżeli w tym czasie nie zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe (co skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia podatku).”

źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/jak-dlugo-mozna-scigac-za-uszczuplenia-podatkowe-968065

(wszczeli karne = zawieszono na czas trwania karnego?)

+w tym samym artykule – nie można ścigać karnie przedawnionego podatku?


blog partnerski sklepu
Updated: 12 stycznia 2021 — 13:45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *