Przedawnienie, sprawa karna. Uchwała siedmiu sędziów SN.

„W uzasadnieniu wniosku wskazano, że zaistniała rozbieżność w
orzecznictwie sądowym dotyczy istotnej kwestii z zakresu prawa karnego
materialnego. Wątpliwości interpretacyjne sprowadzają się do tego, jak w wypadku
czynu wypełniającego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej (art.
11 § 2 k.k.) wyznaczany jest termin przedawnienia karalności przestępstwa
określony w art. 101 k.k. Czy wyznaczany jest przez przepis przewidujący karę
najsurowszą (art. 11 § 3 k.k.) i stosuje się go do całego czynu o kumulatywnej
kwalifikacji prawnej, czy też termin przedawnienia obliczany jest oddzielnie w
odniesieniu do każdego z przepisów wchodzących w skład kumulatywnej.”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20kzp%207-18.pdf

Sygn. akt I KZP 7/18
UCHWAŁA
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
Dnia 20 września 2018 r.

blog partnerski sklepu
Updated: 4 stycznia 2022 — 09:17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *