prawo pomocy ppsa, 257 ppsa pozostawia bez rozpoznania

Art. 257. Skutek niezachowania wymogów formalnych prawa pomocy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.”
https://www.arslege.pl/prawo-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi/k39/s861/
wcześniej

Art. 247. Bezzasadność skargi a prawo pomocy

Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.
później
———————
„Od powyższego zarządzenia skarżąca wniosła sprzeciw, do którego również nie dołączyła przedmiotowego formularza.”
„Warunkiem jednak zastosowania sankcji określonej w art. 257 p.p.s.a. jest uprzednie wezwanie strony do uzupełnienia braków wniosku, co wynika wprost z art. 257 p.p.s.a.”
II OZ 758/15 – Postanowienie NSA
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/51D81698DB
——————-
 259
 ————
II OZ 1245/16 – Postanowienie NSA
blog partnerski sklepu
Updated: 12 czerwca 2019 — 22:22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *