Prawo międzynarodowe, czyn niedozwolony, kolizyjność praw krajowych


W tej sytuacji należy odwołać się do obowiązującej w chwili zdarzenia – to jest w dniu 17 lipca 2006 r. – ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, dalej jako: „p.p.m.” (Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm.), które określa prawo właściwe dla międzynarodowych stosunków majątkowych w zakresie prawa cywilnego. Zgodnie z art. 31 § 1 tej ustawy zobowiązanie nie wynikające z czynności prawnej podlega prawu państwa, w którym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiązania. W wypadku uznania, że powód wywodzi roszczenie z czynu niedozwolonego i ustalenia, że czyn ten popełniony został Austrii, co oznacza, że prawem właściwym jest prawo obowiązujące w Austrii. (art. 31 § 1 p.p.m.), koniecznym staje się sprawdzenie, czy w prawie austriackim nie ma norm kolizyjnych odsyłających do innego prawa obcego. „

źródło:
https://mojepanstwo.pl/dane/sp_orzeczenia/34726,i-aca-548-14

blog partnerski sklepu
Updated: 27 listopada 2019 — 09:35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *