Potrącenie art 203 kpc a pełnomocnictwo (przykład na wyraźne umocowanie do przyjmowania oświadczeń).

Dla porządku, należało również wskazać, iż Sąd rozpoznający niniejszą sprawę w pełni podziela te stanowisko judykatury, które odwołuje się do reguły celowości czynności procesowych i wskazuje, że złożenie oświadczenia o potrąceniu zmierza do wygrania procesu, a zatem uprawnienie do jego złożenia mieści się w sposób dorozumiany w granicach pełnomocnictwa procesowego. Natomiast przyjęcie oświadczenia o potrąceniu pochodzącego od strony przeciwnej – jako prowadzące do przegrania procesu – nie mieści się co do zasady w zakresie rzeczonego pełnomocnictwa i w takim wypadku wymagane jest wyraźne umocowanie do przyjmowania oświadczeń w tym przedmiocie (tak wyrok SA w Łodzi z 10 kwietnia 2014 r., I ACa 1241/13, LEX 1458928, wyrok SA w Szczecinie z 18 grudnia 2013 r., I ACa 619/13, LEX 1451815, wyrok SA w Lublinie z 27 listopada 2013 r., I ACa 532/13, LEX nr 1416179).

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/viii-gc-1837-20-wyrok-sadu-rejonowego-w-bydgoszczy-523335015

Wyłączenia (art 505 kc).

Nie mogą być umorzone przez potrącenie:
1) wierzytelności nie ulegające zajęciu;
2) wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;
3) wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;
4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.

https://arslege.pl/wylaczenie-potracenia-katalog/k9/a5043/

też

dalej

podobny aspekt w połączeniu z 405 i 410 kc (bezpodstawne wzbogacenie, świadczenie nienależne).

https://waw.sa.gov.pl/download/vi-aca-452.11-wyrok-i-uzasad.-1604311635.pdf

Sygn. akt VI ACa 452/11

blog partnerski sklepu
Updated: 6 lutego 2022 — 13:52

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *