Postępowanie egzekucyjne postępowaniem odrębnym, pełnomocnictwo odrębnie.

Odnośnie drugiego zasadniczego zarzutu, tj. niedoręczenia dokumentów egzekucyjnych pełnomocnikowi Strony p. S. S., Sąd uznał, iż nie zasługiwał on na uwzględnienie. Analiza akt z postępowania egzekucyjnego potwierdziła, iż na żadnym etapie tego postępowania nie zostało złożone pełnomocnictwo do reprezentowania w nim Skarżącego. Co więcej – pisma i wnioski (w tym wniosek inicjujący niniejsze postępowanie) zostały złożone przez Stronę działającą osobiście. W związku z tym, że postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem odrębnym, ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym, karnoskarbowym nie jest tożsame ze złożeniem stosownego pełnomocnictwa w postępowaniu egzekucyjnym.

też

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że organ administracji nie ma obowiązku poszukiwania pełnomocnictwa w aktach innych niż akta konkretnej sprawy (por. wyrok NSA z dnia 25 marca 2003 r.,. sygn. akt II SA 332/01; wyrok z dnia 24 października 2007 r., sygn. akt II FSK 1217/06; wyrok NSA z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt II FSK 990/06; wyrok NSA z dnia 27 lutego 2007 r.,. sygn. akt I GSK 700/06).

źródło: https://lexlege.pl/orzeczenie/257033/ii-fsk-2556-10-wyrok-naczelny-sad-administracyjny/

II FSK 2556/10
Wyrok
Naczelny Sąd Administracyjny
2012-07-10

blog partnerski sklepu
Updated: 19 stycznia 2022 — 12:29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *