Podatki kodeks karny skarbowy, mała wartość. I Art. 54 § 1 k.k.s., który przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5.

§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. „

źródło:

https://prawo.money.pl/kodeks/karny-skarbowy/dzial-i-czesc-ogolna/rozdzial-5-objasnienie-wyrazen-ustawowych/art-53

tabela archiwum, minimalne wynagrodzenie („historyczne”)

https://www.pit.pl/wynagrodzenie-minimalne/archiwum-wynagrodzenie-minimalne-923042

aktualne minimalne wynagrodzenie

http://www.wskazniki.gofin.pl/9,75,3764,2,minimalne-wynagrodzenie-za-prace.html

Kara KKS

Art. 54. KKS

Uchylanie się od opodatkowania

§ 2.Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

https://www.pit.pl/wynagrodzenie-minimalne/archiwum-wynagrodzenie-minimalne-923042

” W sprawie niniejszej jest to art. 54 § 1 k.k.s., który przewiduje karę
pozbawienia wolności do lat 5. ” źródło: https://www.saos.org.pl/judgments/244280

Dalej 44 k.k.s. jak tutaj

blog partnerski sklepu
Updated: 21 stycznia 2021 — 13:01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *