„Otóż wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, a zastosowanie środka egzekucyjnego przerwanie jego biegu.”


Otóż wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, a zastosowanie środka egzekucyjnego przerwanie jego biegu. „

źródło:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56785,17-maja-2019/68976,Tygodnik-Gazeta-Prawna/694636,Wyroki-TK-TSUE-i-uchwaly-NSA-to-za-malo.-Przedawnienie-wciaz-budzi-spory.html

Czyli mamy wątek 1. zawieszenie 2. przerwanie biegu przedawnienia.

„Fiskus” może zastosować 3. umorzenie postępowania z powodu nieskutecznej egzekucji. (To wbrew nazwie może nie oznaczać tego o czym można sobie pomyśleć (uwaga na to)).

„Czy to oznacza, że nieściągnięte zobowiązania wygasły?

NIE.

Urząd skarbowy ma prawo zakończyć postępowanie egzekucyjne, które nie doprowadziło do ściągnięcia dochodzonej należności. Pozwala na to art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619). Przepis ten stanowi, że postępowanie egzekucyjne może być umorzone w przypadku stwierdzenia, iż nie uzyska się w nim kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności nie jest jednoznaczne z wygaśnięciem nieściągniętej należności. Dług wobec fiskusa nadal istnieje. Dopuszczalne jest zresztą wszczęcie ponownej egzekucji. Urząd skarbowy może ją podjąć, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu dłużnika przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych. „

źródło:
http://www.ordynacjapodatkowa.pl/artykul,1679,8481,umorzenie-przez-fiskusa-nieskutecznej-egzekucji.html

blog partnerski sklepu
Updated: 12 stycznia 2020 — 22:15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *