Osoba prawna pełnomocnikiem?

„Ponieważ analogiczne wyjaśnienie dotyczy także § 3 art. 79 k.p.c., przeto można stwierdzić, że przepisy § 2 i 3 art. 79 k.p.c. nie dają podstawy do zakwestionowania poprzednio wyrażonego poglądu, iż art. 79 k.p.c. nie wyłącza możliwości, by osoba prawna była pełnomocnikiem procesowym strony. W szczególności nie ma żadnych przeszkód, by w procesie odszkodowawczym wytoczonym przeciwko przedsiębiorstwu jako właścicielowi samochodu oraz przeciwko kierowcy ten ostatni udzielił pełnomocnictwa procesowego współpozwanemu przedsiębiorstwu. W takim jednak wypadku pełnomocnictwo udzielone przedsiębiorstwu upoważnia je z mocy ustawy (art. 83 pkt 3 k.p.c.) do udzielenia substytucji tylko adwokatowi. Nie mógłby natomiast być substytutem pracownik, o którym mowa w zdaniu drugim art. 79 § 1 k.p.c., a który mógłby być pełnomocnikiem procesowym pozwanego przedsiębiorstwa.”

źródło:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-co-42-63-uchwala-sadu-najwyzszego-520093846

(III CO 42/63 – Uchwała Sądu Najwyższego)

blog partnerski sklepu
Updated: 21 listopada 2021 — 21:40

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *