„Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki?”

Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?” Odpowiedział: „Owszem”.
Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: „Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Powiedział: „Od obcych”.
Jezus mu rzekł: „A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie”.
źródło:
„Natomiast fakt znalezienia owego pieniążka w pyszczku ryby – fakt w przyrodzie spotykany, jednak dokonujący się w taki cudowny sposób, podpowiada nam, że Pan będzie owego dobra dokonywał w najzwyklejszych okolicznościach naszego życia, kierując jednak nimi w taki sposób, aby służyły Jego zamiarom. Pan będzie wiedział jak to zrobić, a nas niejednokrotnie tym zaskoczy.”
(to samo źródło)
blog partnerski sklepu
Updated: 5 lutego 2022 — 11:09

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *