Nieważność nad wznowieniem. Nawet (…) przez TK niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją,umową międzynarodową lub ustawą, (…), to skutkiem takiego stanu rzeczy jest możliwość żądania „tylko” wznowienia postępowania, a nie stwierdzenie nieważności decyzji.

„Nawet w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją,umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja, to skutkiem takiego stanu rzeczy jest możliwość żądania „tylko” wznowienia postępowania, a nie stwierdzenie nieważności decyzji (wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 października 2016 r. II OSK 163/15).”

źródło: https://www.szybkoisprawnie.com.pl/156-wznawianie-stwierdzenie-niewaznosci-wsa-nsa-tk/

blog partnerski sklepu
Updated: 16 stycznia 2022 — 13:18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *