Niesłuszna kwarantanna, wyroki. Odszkodowanie?

uchyla zaskarżony wyrok nakazowy Sądu Rejonowego w M.
i uniewinnia R.F. od przypisanego mu czynu, a kosztami
sądowymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE
R. F. został obwiniony o to, że w dniu 10 kwietnia 2020 r., około godz. 11:41
w M., przy ul. (…) m. (…), wiedząc o tym, że po powrocie zza granicy jest poddany
kwarantannie w miejscu w/w, nie stosował się do nakazów i zakazów
obowiązujących w czasie epidemii, to jest, został obwiniony o wykroczenie z art.
116 § 1 pkt 3 k.w. w zw. z § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.”

Sygn. akt II KK 255/21 wyrok SN

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20kk%20255-21.pdf

Stanowisko RPO

Nakaz kwarantanny granicznej – bez podstawy prawnej. Skarbowi Państwa grozi zalew spraw o odszkodowania. Pismo RPO do premiera

źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nakaz-kwarantanny-granicznej-bez-podstawy-prawnej-skarbowi-panstwa-grozi-zalew-spraw-o

„Przeprowadzone w określonych wyżej ramach badanie zgodności z prawem zaskarżonej decyzji wykazało, że skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja i decyzja organu pierwszej instancji, wydane zostały z naruszeniem przepisów prawa materialnego, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy.”

II SA/Go 331/20 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

źródło: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD791898D3

„Burmistrz Słubic pisze do wojewody: Porozmawiajmy o rozwiązaniu dla pogranicza
db
24 kwietnia 2020″

źródło: https://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,25894458,burmistrz-slubic-pisze-do-wojewody-porozmawiajmy-o-rozwiazaniu.html

też:

https://adwokat.suszynski.com.pl/koronawirus/sad-najwyzszy-koronawirus-nakazy-zakazy/

blog partnerski sklepu
Updated: 2 listopada 2021 — 19:46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *