„nieodebranie wysłanej przez Panią przesyłki z zamówionym przez klienta towarem oznacza popadnięcie tego klienta względem Pani w zwłokę, co z kolei prowadzi do zastosowania przepisu art. 491 § 1 K.c.”

„„Art. 491. § 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki”.”

źródło:

http://www.eporady24.pl/nieodebranie_zamowionego_towaru,pytania,17,110,6498.html

blog partnerski sklepu
Updated: 29 listopada 2012 — 20:35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *