Koszty tłumaczenie w postępowaniu podatkowym, kto ponosi organ czy strona?

„Podkreślenia wymaga, że czym innym jest dopuszczenie obcojęzycznego środka dowodowego jako dowodu w postępowaniu, a czym innym wynikający z Konstytucji RP i ustawy o języku polskim obowiązek dokonywania czynności urzędowych przez organy administracji publicznej w języku polskim. Jest on realizowany w ten sposób, że czynność urzędowa organu polegająca na badaniu treści dokumentu obcojęzycznego wymaga dokonania tłumaczenia dokumentu. Nie zmienia to jednak faktu, że dowodem będzie nadal dokument obcojęzyczny i jego treść, a nie jego tłumaczenie. Tłumaczenie nie zastępuje bowiem dokumentu sporządzonego w języku obcym, lecz służy jedynie ustaleniu, jaka jest treść tego dokumentu (por. glosa do wyroku WSA z 16 stycznia 2004r., III SA 2719/09, PiP 2005/4/317 – t.1 oraz wyrok NSA z 10 października 2008r. sygn. akt I GSK 1088/07 dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych na stronie internetowej cbois.nsa.gov.pl).

Tak więc jeżeli ustawa o języku polskim nakłada na organy państwa, w tym organy podatkowe, obowiązek posługiwania się językiem polskim, to tym samym obliguje je do tłumaczenia wszelkich dokumentów, które stanowią istotny element prowadzonych przez nie urzędowych postępowań. Koszty takich tłumaczeń – co do zasady – ponosi więc organ podatkowy.”

źródło: https://www.lexlege.pl/orzeczenie/54611/i-sa-go-474-13-wyrok-wojewodzki-sad-administracyjny-w-gorzowie-wlkp/

I SA/Go 474/13
Wyrok
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
2014-04-09

blog partnerski sklepu
Updated: 5 stycznia 2021 — 10:42

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *