Kontrola serwerowni przez GIODO? (serwer za granicą)

Kontrola serwerowni

GIODO podczas kontroli może zażądać od nas dostępu do serwerowni. Jak więc zamierza wejść do serwerowni umieszczonej we Francji czy Niemiec ? Otóż w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest odpowiednik naszego GIODO i może on poprosić tamtejszego inspektora do przeprowadzenia kontroli bądź wydania opinii. Wiadomo jednak, że serwer może fizycznie stać w USA lub Kanadzie i co wówczas ? Tego akurat nie wiem, jednak zastanówmy się czy zgodnie z naszą ustawą i dyrektywą unijną będziemy posiadać stosowną umowę na piśmie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z firmą hostingową z USA czy Kanady lub państw Azji. O tyle na terenie UE jest o taką umowę łatwiej, gdyż należy się powołać na dyrektywę 95/46 WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych art. 17 pkt 3 – 4.”

źródło: http://ostium.pl/uodo/giodo-ochorna-danych-osobowych/opinia-giodo-o-hostingu-zagranicznym/

blog partnerski sklepu
Updated: 21 października 2014 — 11:51

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *