Kompletna loteria? Szanse podatnika przed sądami administracyjnymi

„W 2010 i 2011 r. celnicy przegrywali 49 proc. własnych kasacji dotyczących akcyzy. Firmy wnoszące skar­gę kasacyjną dotyczącą tego podatku wygrały zaledwie 5 proc. spraw rozpatrzonych przez NSA w 2011 r. I był to zdecydowanie gorszy wynik niż w 2010 r. (27 proc. wygra­nych) i 2009 r. (30 proc).

(…)

Odwrotny trend uwidacznia się w kasacjach wnoszonych przez firmy dotyczące ceł. Odsetek wyroków korzystnych dla biznesu w 2009 r. wyno­sił 10 proc. W 2010 r. było to 12 proc, a w 2011 r. – aż 22 proc. Jeśli chodzi o cła, to w 2010 r. porażką zakończyło się ponad dwie trzecie kasacji wniesio­nych przez dyrektorów izb celnych. Był to ewenement. W 2009 i 2011 r. odsetek po­rażek celników przy kasa­cjach wnoszonych przez nich samych, a dotyczących ceł, wyniósł ponad 30 proc.”

źródło:

http://www.ozog.pl/articles/189

W podatkach podobnie?

„Odwołania do dyrektorów izb skarbowych stanowią (dane z raportu NIK nt. przestrzegania praw podatników przez fiskusa) coraz wyższy odsetek ogółu wydawanych decyzji:

  • 18,2 proc. w 2011 r.,
  • 22 proc. w 2012 r.,
  • 30 proc. w I półroczu 2013 r.

Statystyki pokazują, że podatnik ma 35 proc. szans na pozytywne rozpatrzenie przez izbę skarbową jego odwołania. Jeśli Kowalski odwołuje się do sądu administracyjnego od decyzji drugiej instancji (dyrektora izby skarbowej), to nadal pozostaje 20 proc. szans na unieważnienie niekorzystnej dla niego decyzji fiskusa.”

źródło:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Odwoluj-sie-od-decyzji-skarbowki-Jest-duza-szansa-ze-wygrasz-7216759.html

blog partnerski sklepu
Updated: 19 września 2014 — 20:13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *