izba skarbowa –> wsa

Od wyroku WSA skarga do NSA

 

Wyroki sądów administracyjnych mają formę ustnego ogłoszenia. Sąd jednak, uwzględniając skargę przedsiębiorcy, ma obowiązek sporządzić pisemne uzasadnienie wyroku w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. To oznacza, że w przypadku oddalenia skargi pisemne uzasadnienie jest sporządzane tylko, gdy z takim wnioskiem zwróci się strona skarżąca w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku. A ponieważ ustne uzasadnienie wyroku jest zwykle ograniczone do zwięzłego podsumowania argumentacji sądu, warto pamiętać o wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia, które niewątpliwie może być bardzo przydatne przy sporządzaniu skargi kasacyjnej.”

źródło: http://www.rp.pl/artykul/231322.html?p=2

blog partnerski sklepu
Updated: 13 marca 2012 — 09:14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *