Groźba bezprawna, art. 191 KK

Groźba bezprawna

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gro%C5%BAba_bezprawna

art. 191
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

blog partnerski sklepu
Updated: 27 grudnia 2011 — 07:59

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *