doręczenia inpost, awizowanie

„Potwierdza to zatem zarzut żalącego braku powtórnego awizowania oraz nieprawdziwości adnotacji o powtórnym awizowaniu przesyłki sądowej w dniu 13 lutego 2014r., sporządzonej przez doręczyciela na stronie adresowej przesyłki. Złożone przez żalącego formularze zawiadomienia dla adresata o pozostawieniu przesyłki, stosowane przez In Post, są niezgodne z wzorem o jakim mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczególnego trybu doręczania pism 5 sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 ze zm.), określonym w załączniku nr 3.”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CZ%2058-14.pdf

 

blog partnerski sklepu
Updated: 5 lutego 2022 — 10:36

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *