Decyzja doręczona stronie zamiast ustanowionemu pełnomocnikowi nieistniejąca? Są też wyroki (przeważają?) o 180 stopni różne od opisywanego.

„Decyzja, która wbrew art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) została doręczona stronie, zamiast ustanowionemu pełnomocnikowi, jako nieistniejąca w obrocie prawnym, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, wobec czego jej zaskarżenie jest niedopuszczalne (art. 228 § 1 pkt 1 O.p.).”

źródło: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F5081425A8

(I FSK 1453/15 – Wyrok NSA)

Więcej o pełnomocnictwie w podatkach:

https://www.ejournals.eu/pliki/art/7304/

(ISBN 978-83-7271-924-9, ss. 66–94
ROCZNIK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2015 (1)
ARTYKUŁY Administracyjne prawo procesowe
Kilka uwag na temat obowiązku
ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń
(art. 147 Ordynacji podatkowej))

https://www.umcs.pl/pl/szukaj-redirect,538354.html

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,767,83838,0,0,20090101,3,0.html

blog partnerski sklepu
Updated: 29 września 2021 — 10:26

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *