Czyn ciągły, rozważania, też chronologia.

” „Prawomocne skazanie rodzi powagę rzeczy osądzonej tylko w takim zakresie, w jakim sąd orzekł o odpowiedzialności karnej za zachowania będące przedmiotem zarzutu. Jedynie wówczas, gdy sąd uznał, że objęte jednolitym zamiarem zachowania oskarżonego stanowią jeden czyn zabroniony w rozumieniu art.12 k. k., zakres powagi rzeczy osądzonej wyznaczony jest ustalonym w wyroku skazującym lub warunkowo umarzającym czasem jego popełnienia”. Zob. pełny tekst uchwały SN z 15 VI 2007 r., I KZP 15/07, OSNKW 2007, nr 7/8, s. 55. Uchwała ta stała się już przedmiotem wnikliwych analiz przedstawicieli doktryny ”

http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2008/zeszyt1/Giezek_J-O_powadze_rzeczy_osadzonej_w_ramach_konstrukcji_czynu_ciaglego.-CZPKiNP_2008-z.1.pdf

blog partnerski sklepu
Updated: 12 stycznia 2021 — 14:45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *