Czy bank ma obowiązek badania abuzywności? Czy ma obowiązek badania przebiegu umowy (np. zbyt wysokie opłaty za monity)?

Uchwała 7miu sędziów SN

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2029-17.pdf

http://www.russellbedford.pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie/item/898-uchwala-sn-badanie-abuzywnosci-klauzuli-wymaga-analizy-tresci-umowy-z-chwili-jej-zawarcia.html

Dygresja:

świadczenia główne i „nie główne”

Tego rodzaju uprawnienie strony pozwanej do pobrania opłaty dystrybucyjnej ze świadczenia, które ma obowiązek wypłacić na rzecz ubezpieczającego, zdaniem Sądu Okręgowego, nie może być uznane za świadczenie główne wynikające ze stosunku prawnego łączącego powódkę ze stroną pozwaną. Z jakiegokolwiek postanowienia powyższej umowy, jak również z istoty tego stosunku, nie wynika, aby taka opłata stanowiła świadczenie główne którejkolwiek ze stron.

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-ca-619-19-wyrok-sadu-okregowego-w-krakowie-522760751

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. II Ca 619/19 (firma ubezpieczeniowa przegrywa).

blog partnerski sklepu
Updated: 12 lutego 2022 — 21:16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *