Kategoria: z innej beczki

Świecko protest Litwinów

„Ostatecznie ustalono, że litewskie samochody będą w kilku kolumnach eskortowane przez terytorium Polski aż na granicę polsko-litewską. Eskortę zapewni polska policja. Pierwsza grupa 20 pojazdów już zmierza w kierunku Litwy. „Obywatele Litwy w ramach protestu na przejściu w Świecku zablokowali jeden pas ruchu, ale obecnie wszystko jest pod kontrolą. Pojechali w konwoju i trafią swobodnie do swojej ojczyzny” – poinformowała rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak.”

źródło: https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/koronawirus-konwoj-z-obywatelami-litwy-jedzie-przez-polske/

https://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/15609-burmistrz-apeluje-do-wojewody-zamknijmy-granice-takze-dla-zatrudnionych-w-niemczech

Więcej

postępowanie uproszczone? Art 505 KPC

„Art. 505^7. Jeżeli sąd uzna, że sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych, w dalszym ciągu rozpoznaje ją z pominięciem przepisów niniejszego działu.”

źródło:

http://dokumenty.e-prawnik.pl/kodeksy/kodeks-postepowania-cywilnego/postepowanie-uproszczone-postepowania-odrebne-ksiega-pierwsza-proces/

 

vs. Horrendalna kara dla PZU i apelacja

+ 1 sędzia/ 3 sędziów ??

http://forumprawne.org/prawo-cywilne/347730-sad-okregowy-oddala-apelacje-pozwanego-w-skladzie-jednego-sedziego.html

Sąd okręgowy, na posiedzeniu niejawnym, skargę oddalił jako bezzasadną. Niekonstytucyjnie? (Trybunał Konstytucyjny)

Rozpoznawanie apelacji na posiedzeniu niejawnym, gdy sąd jednoosobowo uzna zarzuty apelacji za oczywiście bezzasadne, przy jednoczesnym całkowitym braku kontroli motywów tej decyzji, narusza Konstytucję.

2 października 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Ryszarda G. dotyczącą prawa do sądu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 50510 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 78, art. 176 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że bardzo daleko idące ograniczenia prawa zaskarżenia wyroku pierwszej instancji zapadłego w postępowaniu uproszczonym nie służy żadnej wartości wskazanej w Konstytucji. Jedynym celem, którego realizacji służy kwestionowany przepis, jest szybkość postępowania. Zdaniem Trybunału szybkość rozpoznawania sprawy nie jest wartością, na rzecz której można poświęcić ochronę praw podmiotowych. Uproszczenie i przyspieszenie może dotyczyć kwestii formalnych np. wprowadzenia formularzy, natomiast w żadnym wypadku nie może odnosić się do uprawnień stron wiążących się z obroną ich prawa i interesów. Trybunał podkreślił, że sprawy objęte postępowaniem uproszczonym mają doniosłe znaczenie dla ogromnej większości obywateli. W tej sytuacji dopuszczenie do rozpoznawania apelacji na posiedzeniu niejawnym, gdy sąd jednoosobowo uzna zarzuty apelacji za oczywiście bezzasadne, przy jednoczesnym całkowitym braku kontroli motywów tej decyzji, narusza konstytucyjne prawo do zaskarżenia. Podporządkowanie zasad ogólnych postępowania apelacyjnego zapewnieniu jego szybkości, nie mieści się w granicach wyznaczonych przez Konstytucję.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

źródło:

http://www.trybunal.gov.pl/rozprawy/2006/sk_34_06.htm

+ pełen wyrok: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=367DDECB635579B1552C909C2322ED22?id=WDU20061861379&type=1