Kategoria: wordpress

przydatne pluginy wordpress

WordPress ilość postów obok nazw kategorii

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_count_posts

https://wordpress.org/support/topic/how-to-edit-show_count-numbers/

wp_count_posts
wp_list_categories

wp_list_categories(’orderby=’.$sort_order_by.’&order=’.$sort_order_as.’&use_desc_for_title=’.$use_desc_for_title.’&show_count=’ . $showcount_value . '&child_of=’ . $cat_id . '&hide_empty=’ . $display_empty_categories . '&title_li=&number=’ . $dcw_limit . '&exclude=’ . $dcw_exclude . '&depth=’ . $dcw_depth);

Jak pozbyć się spamu – wordpress ?

Wchodzimy w ustawienia, dyskusja, czarna lista komentarzy

i wklejamy na przykład taką listę:

thank
great
would
hello
think
interest
important
brillant
what
Thanks
recently
tell
you
wanted
are
have
You
that this
This
would
I’ll
very
good
job
boy
yeah

O ile nie zależy nam oczywiście w ogóle na komentrzach w języku angielskim.