Kategoria: cytaty

„Nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niesprawiedliwości, których nie mógłby dopuścić się skądinąd łagodny i liberalny rząd – jeśli zabraknie mu pieniędzy.”

Nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niesprawiedliwości, których nie mógłby dopuścić się skądinąd łagodny i liberalny rząd – jeśli zabraknie mu pieniędzy.

Bardzo bym chciał posiąść cnotę obojętności na sukces, lecz niestety nie posiadam jej.”

źródło: http://libertarianin.org/cytaty/alexis-de-tocqueville/

Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel

„24 12 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem13, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. 26 14 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
32 15 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. ”

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=253&werset=24#W24

„Kiedy spotykasz człowieka o wyjątkowej inteligencji, pytaj jakie książki czyta”

„56. Jakże często zajmując się tym, co pilne, nie zauważamy tego, co ważne.

57. Czas to przyjaciel – nie zabijaj go.

58. Najlepszą cechą przyszłości jest to ,że nadchodzi dzień po dniu.

59. Pisz nie tak, żeby cię zrozumiano lecz tak żeby niemożliwe było zrozumieć cię źle.

60. Kiedy spotykasz człowieka o wyjątkowej inteligencji, pytaj jakie książki czyta.

61. W życiu jak w golfie: prawdziwa sztuka nie polega na tym, jak uniknąć krzaków , tylko jak się z nich wydostać.

62. Odwaga nie polega na ślepym nieliczeniu się z niebezpieczeństwem, lecz na dostrzeganiu i pokonywaniu go.”

źródło: http://instytutmocy.pl/pl/strefa-mocy/moc-inspirujacych-artykulow/przyslowia?start=2