Zwrot kosztów za sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania. Ale też o łaskawości sądu najwyższego względem skazanego.

” Złożony przez obrońcę skazanego wniosek podlega uwzględnieniu, bowiem znajduje podstawę prawną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.1999 ze zm.). Wysokość przyznanego wynagrodzenia wynika z treści § 17 ust. 4 pkt 1 w związku z § 4 ust. 1 – 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 2016, poz. 1714). „

” W rozważanej sprawie wskazane wyżej przesłanki nie zachodzą. Jak wynika z informacji administracji Zakładu Karnego w R. z dnia 7 września 2017 r. skazany wprawdzie nie jest zatrudniony odpłatnie, nie ma jednak obciążeń finansowych i dysponuje kwotą 786,87 złotych. Zważywszy, że opłata od wniosku o wznowienie postępowania wynosi 150 złotych należy stwierdzić, że wyłożenie jej przez skazanego nie byłoby dla niego zbyt uciążliwe. „

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20ko%2016-17.pdf

Blog partnerski sklepu
Updated: 29 grudnia 2020 — 11:36

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *