Wznowienie 540b kpk, zakaz pogarszania przez sąd drugiej instancji.

” Zgodzić się należy z poglądem prezentowanym w doktrynie, zgodnie z którym niezawiadomienie oskarżonego o terminie rozprawy odwoławczej lub zawiadomienie w sposób inny niż osobisty, z wyłączeniem jednak metod doręczeń wskazanych w art. 540b § 2 k.p.k., daje podstawy do wznowienia postępowania sądowego, o ile oskarżony wykaże, że nie wiedział o terminie rozprawy odwoławczej oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność i jednocześnie w rozprawie odwoławczej nie uczestniczył jego obrońca. Dodatkowo, jeżeli art. 540b k.p.k. miałby spełniać swój cel w zakresie ułatwienia wzajemnego uznawania orzeczeń, to w przypadku przeprowadzenia dwuinstancyjnego postępowania sądowego przesłanki wznowienia określone w tym przepisie powinny odnosić się do postępowania odwoławczego221. Wznowienie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego. „

źródło: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wznowienie_postepowania_karnego_na_podstawie_orzeczen_ETPC.pdf

(MARCIN MROWICKI
WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO
NA PODSTAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU
PRAW CZŁOWIEKA, RPO)

Dygresja:

„Wniosek o wznowienie na korzyść oskarżonego nigdy nie może skutkować wzruszenie prawomocnego orzeczenia w kierunku niekorzystnym. Dopiero oddalenie przez sąd wniosku (jako bezzasadnego) lub pozostawienie go bez rozpoznania (jako skutecznie cofniętego) umożliwia wznowienie z urzędu w kierunku obojętnym – jeśli zaistnieją bezwzględne przyczyny odwoławcze z art. 439 § 1 k.p.k. „

źródło:

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/5788f3062ac95217f99af71ab379b2c4.doc

(Monika Ciukas
Domniemanie niewinności w postępowaniu wznowieniowym)

(wszystko po frazie „wznowienie na niekorzyść”)

i dalej

„Wznowienie postępowania na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w związku
z ujawnieniem się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 k.p.k.
może nastąpić tylko z urzędu, nie zaś na wniosek strony.”

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%205-05.pdf

(UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW
Z DNIA 24 MAJA 2005 R.
I KZP 5/05) –              można jednak sygnalizować  (tak sąd)

źródło: http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2019/11/10/4648/

Blog partnerski sklepu
Updated: 7 marca 2021 — 19:04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *