Wpadkowe czy nie wpadkowe.

„Zaskarżone w trybie kasacji, przez podmiot kwalifikowany określony w wyżej powołanym przepisie, postanowienie Sądu Okręgowego było niewątpliwie orzeczeniem wydanym przez sąd odwoławczy w przedmiocie kosztów w trybie instancyjnym i zapadło ono, podobnie jak i orzeczenie Sądu pierwszej instancji, w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie w zakresie odpowiedzialności karnej było już prawomocnie zakończone w wydanym w dniu 13 lutego 2014 roku wyroku. Nie można w takim wypadku potraktować nawet przedmiotowego rozstrzygnięcia jako związanego z postępowaniem wpadkowym, czy incydentalnym wydanym jeszcze w toczącym się głównym nurcie procesu, skoro do wydania wyroku skazującego już doszło”

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20KK%2036-16.pdf

Blog partnerski sklepu
Updated: 10 listopada 2019 — 13:04

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *