W ocenie Sądu ponad 9 miesięczny okres milczenia organu jest nie do przyjęcia w świetle standardów postępowania podatkowego.

„W ocenie Sądu ponad 9 miesięczny okres milczenia organu jest nie do przyjęcia w świetle standardów postępowania podatkowego. ”

„W ocenie Sądu w sytuacji, gdy strona ma siedzibę za granicą, organ podatkowy nie powinien doręczać jej pism bezpośrednio na zagraniczny adres, lecz powinien poinformować stronę o obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. Informacja taka powinna być sporządzona również w języku zrozumiałym dla strony ( w sprawie niniejszej w języku niemieckim).”

„Skoro zatem wezwanie organu podatkowego z 7 kwietnia 2004 r. nie zostało doręczone, to Naczelnik Urzędu Skarbowego nie powinien wszczynać postępowania w przedmiocie przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych wniosku Skarżącej o zwrot podatku VAT.”

źródło:

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-wa-2824-06,podatek_od_towarow_i_uslug,16a403e.html

blog partnerski sklepu
Updated: 27 lutego 2012 — 13:24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *