Umorzenie a uniewinnienie. Przykład sądowy.

Sąd Okręgowy ocenił także, czy przedawnienie stwierdzone zostało już po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, albowiem w takim przypadku umorzenie postępowania uwarunkowane jest uprzednim stwierdzeniem, że obwiniony dopuścił się zarzuconego czynu. Jeśli dowody wskazywałyby, że jego zachowanie nie wyczerpuje znamion jakiegokolwiek wykroczenia, zamiast umorzenia należałoby wydać wyrok uniewinniający. Innymi słowy, w razie stwierdzenia przedawnienia karalności czynu postępowanie należy umorzyć tylko wtedy, gdy nie ma podstaw do uniewinnienia obwinionego z braku czynu lub braku znamion czynu jako wykroczenia albo braku winy.

źródło:
http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl/content/$N/152515000002006_IV_Ka_000014_2016_Uz_2016-02-09_002

blog partnerski sklepu
Updated: 9 stycznia 2020 — 21:39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *