Trwające postępowanie karno skarbowe zawiesza przedawnienie podatku ale co w sytuacji jeżeli zapadnie wyrok uniewinniający? Pismo RPO do TK.

” postępowanie w fazie in rem zostanie przekształcone w fazę in personam, następnie zostanie skierowany akt oskarżenia do sądu, zaś sąd wyda wyrok uniewinniający lub umorzy postępowanie. W każdej z opisanych wyżej sytuacji skutek w postaci zawieszenia biegu przedawnienia zostanie zrealizowany, pomimo tego, że podatnikowi nie udowodniono popełnienia czynu zabronionego opisanego w Kodeksie karnym skarbowym

źródło:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Stanowisko%20RPO%20ws.%20skargi%20konstytucyjnej%20dotycz%C4%85cej%20art.%2070%20ust.%206%20pkt%201%20Ordynacji%20podatkowej%2C%2017.01.2020.pdf

Sygn. akt SK 100/19

Updated: 17 lutego 2021 — 15:45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *