„Szczególna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy straty spółki wykazane w bilansie sporządzonym przez zarząd przewyższają sumę jej kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. „

„W tym przypadku zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami k.s.h., zobowiązany jest niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Jeżeli wspólnicy uznają, że powinna ona zaprzestać działalności, to mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu. W tym wypadku wystarczająca jest bezwzględna większości głosów (czyli więcej niż połowa głosów oddanych za uchwałą).”

źródło: http://www.l-w.com.pl/jak-zlikwidowac-i-rozwiazac-spolke-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/

 

 

Updated: 18 maja 2013 — 11:55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *