sygn. IPPP2/443-813/09-2/KK obowiązek podatkowy

„Uznanie, że momentem otrzymania zapłaty za pośrednictwem PayU jest moment zaewidencjonowania płatności na rachunku Sprzedającego w PayU, powoduje określone konsekwencje podatkowe jeśli zapłata za towar następuje z góry (przed wysłaniem towaru). W podatku VAT powstaje obowiązek podatkowy, a jeśli Sprzedający nie jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku stosowania kasy, również obowiązek zaewidencjonowania danej sprzedaży w kasie rejestrującej (por. interpretację indywidualną wydaną 5 października 2009 r. w imieniu Ministra Finansów przez Izbę Skarbową w Warszawie sygn. IPPP2/443-813/09-2/KK). Natomiast w podatku dochodowym w tym momencie powstaje przychód.

W systemie PayU przysyłany użytkownikowi raport o zaewidencjonowaniu na jego rzecz konkretnych wpłat Kupujących pełni podobną rolę jak wyciąg bankowy. Z raportu wynika, że w danym dniu wpłynęły na rzecz sprzedawcy zapłaty za transakcje sprzedaży z konkretnych aukcji. Zatem dla Sprzedającego skutki (zwłaszcza podatkowe) należy oceniać właśnie na podstawie tego raportu. W tej sytuacji dla ewidencjonowania wpłat nie już ma znaczenia późniejszy moment wygenerowania przez bank wyciągu z rachunku czy jego doręczenie Sprzedającemu, który zaewidencjonował już daną sprzedaż na podstawie raportu z PayU.”

źródło:

http://allegro.pl/help_item.php?item=2335

blog partnerski sklepu
Updated: 27 lutego 2012 — 17:55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *