Sprawa o miliony, pozwany Skarb Państwa, reprezentowany przez Dyrektora UKS :)

” Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 15 marca 2010 r. uwzględnił powództwo M. M. S.A. z siedzibą w W. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. o zapłatę kwoty 38.512.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 r. z tytułu naprawienia szkody związanej z utratą wartości należących do powoda akcji J. C. S.A. z siedzibą w W. „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%20284-13-1.pdf

blog partnerski sklepu
Updated: 19 listopada 2019 — 17:25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *