Sprawa cywilna kiedy sąd jest zobowiązany zwrócić się do podsądnego o wyjaśnienia.

 III UZP 2/20 Sąd Najwyższy

źródło: https://legalis.pl/wniosek-o-uzasadnienie-czy-apelacja/

Analogia

konieczność wezwania do złożenia podpisu

i

„Art. 350 1. Wniosek o sprostowanie wyroku złożony dla zwłoki w postępowaniu
§ 1. Niedopuszczalny jest wniosek o sprostowanie wyroku złożony jedynie dla zwłoki w postępowaniu.
§ 2. Za wniosek złożony jedynie dla zwłoki w postępowaniu uważa się drugi i dalszy wniosek złożony przez tę samą stronę co do tego samego wyroku, chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę.”

źródło: https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s634/

Updated: 27 lutego 2021 — 18:35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *