Spółka cywilna odbieranie korespondencji to zakres ZWYKŁYCH spraw spółki. Tak NSA.

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanych wyżej wyrokach podzielił stanowisko Sądu I instancji, że doręczenie postanowienia z dnia (…) maja 2014 r. w jednym egzemplarzu w siedzibie spółki (będącej jednocześnie miejscem zamieszkania wspólników, którzy są małżonkami) jednemu ze wspólników, nie narusza przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego regulujących doręczenia, gdyż nie może budzić wątpliwości kwestia uprawnień każdego ze wspólników do odbioru korespondencji w siedzibie spółki, są to bowiem czynności z zakresu zwykłych spraw spółki.

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-osk-2553-15-doreczenie-postanowienia-w-jednym-522387353

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2016 r. I OSK 2553/15

blog partnerski sklepu
Updated: 27 listopada 2021 — 18:16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *