Spółka allegro daje rabat NABYWCOM czy to dla nich przychód? Czy spółce w ten sposób powstają obciążenia w zakresie podatku dochodowego? Odpowiada NSA.

„Nie można wobec tego zgodzić się z organem interpretacyjnym, że kwota równoważna kwocie zrealizowanego kuponu rabatowego stanowi dla klienta internetowej platformy handlowej „wartość pieniężną”, o której stanowi art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. W orzecznictwie przyjmuje się, że pod pojęciem „wartości pieniężne” rozumieć należy aktywa finansowe, stanowiące substytut pieniądza, a więc przede wszystkim papiery wartościowe, a także środki płatnicze, jak weksle, czeki, akredytywy, przekazy. W rezultacie na gruncie art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. określenie to obejmuje świadczenia o różnym charakterze, w tym nie tylko papiery wartościowe, ale i świadczenia w naturze, czy świadczenia nieodpłatne.”

źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D92D9537B

II FSK 2478/17 – Wyrok NSA

Blog partnerski sklepu
Updated: 8 czerwca 2021 — 08:13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *