ślisko złamanie odszkodowanie siła wyższa

UWAGA: Nieutrzymywanie porządku i czystości jest wykroczeniem z art. 117 kodeksu wykroczeń (DzU z 1971 r., poz. 114), zgodnie z którym, kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

źródło: http://gazetadom.pl/prawo/1,103307,3969135.html

blog partnerski sklepu
Updated: 30 grudnia 2011 — 19:31

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *